Viisi kysymystä ja viisikulmio

 

Perusuutinen kysyy ja vastaa viiteen–kuuteen kysymykseen: Mitä tapahtui? Missä ja milloin tapahtui? Miten tapahtui, miksi tapahtui ja kuka teki?

Samat kysymykset ovat klassisen draaman lähtökohta. Draamallisessa tilanteessa kysytään, mitä roolihenkilö tekee, kuka hän on, missä ja milloin hän tekee, miten hän sen tekee ja missä tarkoituksessa. Ihmisiä ja heidän välisiään suhteita tutkitaan heidän tekojensa kautta, ei kuvailemalla niitä.

Filosofi Kenneth Burken dramatismi on retorisen analyysin metodi, joka tutkii inhimillisen toiminnan suhteita ja motiiveja. Burke kehitti dramatistisen pentadin (viisikulmion) analyysin työkaluksi. Samat viisi–kuusi kysymystä jälleen esillä.

Lähteitä:

Reitala, Heta & Heinonen, Timo 2003. Dramatisoitua todellisuutta. Teoksessa Heta Reitala & Timo Heinonen (toim.) Dramaturgioita. Näkökulmia draamateorian, dramaturgian ja draama-analyysin ongelmiin, 9–74. Helsinki: Palmenia. (Sivut 20–21.)

Burke, Kenneth 1969. A Grammar of Motives. Berkeley: University of California Press. (Johdanto.)