Rajapinnan teoriaa

Retoorikko Kenneth Burken dramatistinen pentadi (viisikulmio) kysyy samat viisi kysymystä kuin perusuutinen tai näytelmän draamallinen tilanne.

Kirjoitetun ja esitetyn näytelmän välillä on eroa, kun verrataan niiden mahdollisuuksia täyttää journalismin objektiivisuuden vaatimukset ja noudattaa Journalistin ohjeita. Dokumenttiteatterin tekijät ovat ehtineet jo miettiä esitetyn teatteritaiteen ja journalismin suhdetta.

Kaunokirjallinen journalismi (literary journalism) yhdistää kaksi eri proosan lajia, kaunokirjallisuuden ja journalismin. Mikä muuttuu, kun tekstilajit draama ja journalistinen proosa yhdistyvät?

Seuraavilla sivuilla esitän havaintoja ja pohdintoja näistä aiheista.